Applications

DTS Application in EnglishDTS Søknad på NorskStaff Application


  Which DTS track are you applying for?


  Choose track:


  Outdoor track
  Reach & Worship track

  Personal Info


  Full name (as shown in passport)


  Please attach a photo of yourself (max. 2MB)


  Date of birth(DD/MM/YYYY)


  Gender
  MaleFemale


  Relationship status
  SingleMarriedDatingDivorced or separatedEngagedWidow(er)


  Contact Info


  Email


  Address
  Street Address


  City


  State


  Postal/ Zip code


  Country


  Home phone - please include country code


  Mobile phone - please include country code


  Health


  What is your general state of health?
  GoodModeratePoor


  If "Poor" please specify:


  Do you have any sicknesses or handicaps?
  NoYes


  If "Yes" please specify:


  Do you use any medication on a regular basis?
  NoYes


  If "Yes" please specify:


  Are you currently under psychiatric treatment or consultation?
  NoYes


  If "Yes" please specify:


  Do you currently or have you ever struggled with alcohol or drug abuse?
  NoYes


  If "Yes" please specify:


  Do you have any allergies or special diets?
  NoYes


  If "Yes" please specify:


  Are you vegetarian?
  NoYes


  Do you smoke or use tobacco?
  NoYes


  Family, church, spiritual background


  Briefly describe your up-bringing and your relationship with your close family.


  When and how did you become a Christian? How is your daily walk with God?


  What church do you attend?
  Please mention the name and town of your fellowship.


  Briefly describe your relationship with your home church.


  Have you ever been involved with other religions, sects, or the occult?
  NoYes


  If "Yes" please specify:


  Gifts and strengths


  What education or training did you receive? What is your profession?
  Write a little about your work and school experience. What profession you have. Please include names and approximate dates of your further-education experience


  What do you believe you are good at?


  What would you like to become good at?


  What areas do you think you have weaknesses in?


  About the DTS  How did you find YWAM Nordland?
  ywam.org (YWAM Int'l)Social MediaOtherywam.noAd or flyerWeb searchFamily or friends

  Why do you want to do a DTS?


  Does your family support you in applying for DTS?
  YesNoNot sure


  If "No" please specify:


  Financial


  Total fees for the DTS are 84,000 Norwegian Kroner. XE Currency Converter

  Will you be able to pay the full fee by the beginning of the school?
  YesNo


  If "No" please specify your plan for financing the DTS:
  Other  Is there anything else you would like to mention?


  Reference


  Reference example: pastor, youth leader, mentor, employer, co-worker, friend.
  Please tell your reference person that you would like to use them as a reference!

  Name

  Email

  Address
  Street Address


  City


  State


  Postal/ Zip code


  Country


  Home phone - please include country code


  Mobile phone - please include country code

  What is your relationship to this person?
  FriendPastorEmployerYouth PastorMentorOther
  If other:


   Hvilken linje søker du på?


   Velg linje


   Frilufts-linje

   REACH-linje
   Lovsangs-linje
   Personlig informasjon


   Ditt fulle navn (som det vises i passet ditt)


   Vær vennlig og legg ved et bilde av deg selv(max 2MB)


   Fødselsdato(DD/MM/YYYY)


   Kjønn
   MannKvinne


   Status
   SingelGiftI et forholdSkilt eller separertForlovetEnke(mann)


   Kontaktinformasjon


   E-post


   Adresse
   Gateadresse


   By


   Postnummer


   Land


   Hjemmetelefon (med landskode)


   Mobiltelefon (med landskode)


   Helse


   Hvordan vil du beskrive din generelle helsetilstand?
   GoodGjennomsnittligDårlig


   Om du krysset av for «dårlig», vær vennlig og utdyp


   Har du noen sykdommer eller handicap?
   NeiJa


   Om du krysset av for «ja», vær vennlig og utdyp:


   Bruker du medikamenter regelmessig?
   NeiJa


   Om du krysset av for «ja», vær vennlig og utdyp:


   Går du for tiden til psykisk behandling?
   NeiJa


   Går du for tiden til psykisk behandling?


   Har, eller har du hatt, problemer ifht alkohol eller andre rusmidler?
   NeiJa


   Om du krysset av for «ja», vær vennlig og utdyp:


   Er du allergisk mot noe, eller følger en spesiell diett?
   NeiJa


   Om du krysset av for «ja», vær vennlig og utdyp:


   Er du vegetarianer?
   NeiJa


   Røyker eller snuser du?
   NeiJa


   Familie og kirkebakgrunn


   Beskriv kort oppveksten din og ditt forhold til din nærmeste familie.


   Når og hvordan ble du kristen? Fortell litt om troen din i hverdagen.


   Hvilken menighet går du i? Oppgi både navn og sted på menigheten.


   Beskriv kort ditt forhold til menigheten din.


   Har du vært involvert i andre religioner, sekter eller det okkulte?
   NeiJa


   Om du krysset av for «ja», vær vennlig og utdyp:


   Gaver og styrker


   Hva slags utdanning har du? Hva er ditt eventuelle yrke?
   Skriv litt om jobb- og skoleerfaring. Inkluder navn på evt. utdanning og omtrentlige datoer.


   Hva mener du selv at du er god til?


   Hva ønsker du å bli flink til?


   Kan du nevne noen svakheter du har?


   Om DTS   Hvordan fant du frem til UIO Nordland?
   ywam.org (YWAM Int'l)Sosiale MediaAndreywam.noAnnonse eller flyerSøk på internettFamilie eller venner

   Hvorfor vil du ta en DTS?


   Støtter familien din deg i å søke på DTS?
   JaNeiVet ikke


   Om du krysset av for «nei», vær vennlig og utdyp:


   Økonomi


   Skolekostnadene skal betales i begynnelsen av skoleåret.
   Det totale beløpet er 84 000 NOK. XE Currency Converter

   Kommer du til å greie å betale hele beløpet i begynnelsen av skoleåret?
   JaNei


   Om du krysset av for «nei», vær vennlig å forklar planen du har for å betale DTS-en:
   Annet   Er det noe annet du ønsker å nevne?


   Referanser


   Eksempler på gode referanser kan være: Pastor, ungdomsleder, arbeidsgiver, kollega

   Navn

   E-post

   Adresse
   Gateadresse


   By


   Postnummer


   Land


   Telefon


   Mobil

   Hva er din relasjon til denne personen?
   VennPastorArbeidsgiverUngdomslederMentorAndre
   Om andre:


    Staff Application


    Name (as printed in passport):

    Middle name (as printed in passport):

    Surname (as printed in passport):

    The name you use (preferred name):

    Your Email (required):

    Birthday:

    Citizenship:

    MaleFemale

    MarriedSingle

    If applicable, how many children you have:
    Background Info:

    Please specify your history with YWAM / UofN:

    What is your education, occupation and other skills:

    What languages can you speak and at what level:

    Describe your Church involvement and relationship with your home church:

    What is your state of health, do you have any health issues:
    Why YWAM Nordland

    Describe the process of finding YWAM Nordland:

    Why are you applying to this particular base:

    What other YWAM bases (if any) are you applying to:

    What particular staff position(s) do you prefer, and why.

    What are your gifts and talents, and how can they be used as a staff here in Nordland:

    What are your expectations to YWAM Nordland:

    What are your expectations to yourself:

    What experiences do you have with other cultures than your own:

    What are your thoughts about living with small or shared living quarters and different foods?

    What is your Finance plan? (Minimum of 4000 NOK is required in monthly support to start.)
    References

    YWAM leader
    Full name:

    Phone:

    Email:


    Pastor / Spiritual leader
    Full name:

    Phone:

    Email:


    Friend
    Full name:

    Phone:

    Email:    NOTE: A police declaration regarding criminal record is needed for all staff. YWAM Norway is committed to a child protection plan, and this plan, as well as a release of liability, need to be approved and signed by all staff. However: It is not needed at this stage in the process. The first thing is to submit the application, then we will process it and contact the references. If we believe staffing with us might be a good idea, we will ask you to visit the base for one or two weeks. The final decision will be made shortly after this visit. An exception to visiting us could be made for those that have been serving with YWAM Norway before.