Visjonen vår

Vi drømmer om mennesker som tilber Gud i Ånd og Sannhet fordi de har hatt et personlig og livsforvandlende møte med Ham.
Som vandrer med Herren og skaper liv overalt hvor de går fordi de har mottatt, formidler og multipliserer det Livet Jesus kom for å gi, og som nå lever og veller frem i dem

Dette er mennesker

Som elsker – fordi de er elsket
Som tilgir – fordi de er tilgitt
Som gir omsorg – fordi de har fått omsorg
Som ser andre – fordi de selv er sett
Som søker – fordi de er funnet
Som inkluderer andre – fordi de selv er inkludert

Dette er mennesker som har funnet sin styrke i Gud.

Og slik beskrevet i salme 84, så gjør de verden til et bedre sted!

Vi drømmer om mye annet også, men akkurat denne drømmen har blitt vår visjon. Den uttrykker formålet med vår tjeneste. Vi tror Gud har gitt oss et mandat til å nå ut til mennesker, ikke utelukkende på små steder, men spesielt til dem. I Nordland, og over hele resten av verden.

Om Ungdom I Oppdrag Nordland
Om Ungdom I Oppdrag Nordland

"Vi drømmer om mennesker som tilber Gud"


Våre tjenester

UIO Nordland er her for å tjene menneskene rundt oss. Under finner du flere måter vi arbeider på for å bidra til samfunnet som helhet og i lokalmiljøet. Ønsker du å vite mer, kan du bruke kontaktskjemaet.

Ungdomsarbeid
Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å investere i barn og unge. En trygg atmosfære gjør at de kan være seg selv og få gode venner. UIO Nordland arrangerer ungdomsleir flere helger i året og to ungdomskvelder i måneden, og så hjelper vi til på flere andre ungdomsklubber i distriktet. DTS-studentene står for de fleste av arrangementene, med hjelp fra staben vår.

FamilieFokus
Sunne familier er helt avgjørende for et sunt samfunn. FamilieFokus jobber for å gi familier et solid fundament og en dypere forståelse av bibelske prinsipper for et godt familieliv. Vi holder seminarer og leirer, og ønsket vårt er å bygge gode og sunne familier.

Hjertespråk
Hjertespråk er en serie bilder som inspirerer oss til å lytte til hjertet vårt igjen, og til å forstå oss selv og hverandre på et dypere plan. Når vi kjenner oss selv og hverandre på hjerteplanet, er det lettere å ta valg som blåser nytt liv og ny frihet inn i relasjonene våre.

Træna-team
Trænafestivalen er en populær musikkfestival som går av stabelen på øya Træna hver sommer. I noen år nå har UIO Nordland sendt team dit som hjelper til med praktiske ting. Vi ønsker å vise Guds kjærlighet gjennom å møte og tjene fastboende og besøkende. Belønningen vår er gode samtaler om Gud! I tillegg pleier vi å få vi gratis reise, festivalpass, kost og losji for ca 15 personer.

Folka her
Vi kommer fra mange land, for eksempel Norge, Nederland, Island, Chile, Finland, USA og Canada. Siden starten i 2001, så har vi hatt stab og studenter fra over 18 ulike nasjonaliteter.

UIO Nordland trenger arbeidere!

Ta kontakt om du har tatt DTS og kan tenke deg å tjene Gud sammen med oss!
Her kan du bidra på mange forskjellige måter.
Har du evner og erfaring, eller ønsker du å utfordre deg selv på noen av disse områdene?

- Vedlikehold
- Regnskap
- Markedsføring
- Web-design
- Lovsang og forbønn
- Administrasjon
- DTS-stab
- Friluftsliv
- Ungdomsarbeid

YWAM Nordtun
YWAM Nordland i Træna