Hva er UIO/YWAM?

UIO står for Ungdom i Oppdrag som er den norske delen av Youth With A Mission, for enkelhets skyld gjerne kalt YWAM (uttales whai-whæm). YWAM jobber over hele kloden og har arbeidere fra hele verden, og målet vårt er å kjenne Gud og gjøre Ham kjent. Vi tror at Gud har skapt verden, og at mennesket er Hans mesterstykke. Han ønsker nært vennskap med hvert eneste menneske på jorda. Det budskapet vil vi gi til alle. Vi hjelper mennesker å bli den Gud hadde ment de skulle være. Vi stiller opp for dem som er i nød. Vi ønsker å se samfunn blomstre gjennom Guds visdom.

YWAM har over 18 000 frivillige som bor og arbeider ved over 1100 sentere i over 180 land. Arbeiderne våre kommer fra mange kulturer, og har ulik sosial bakgrunn og kirketilhørighet. Vi spiser forskjellig mat, snakker forskjellige språk, har forskjellige vaner og skikker, har vokst opp med forskjellige verdensbilder. Men alle har vi bestemt oss for å følge Jesus Kristus hvor Han enn måtte finne på å føre oss. Vennskapet med Gud er det viktigste i livet for oss.

Det vi driver med i YWAM, kan grovt sett deles inn i tre ting: 1) Å gi Guds budskap om håp til alle som ønsker å høre det, på en måte som de forstår. 2) Å engasjere og trene ungdom til å hjelpe og tjene de som er i nød. 3) Å lindre lidelsene og gi nytt håp til mennesker som holdes nede av fattigdom, sykdom og sosial urett. YWAM er ikke en sentralstyrt organisasjon, men mer som en familie av lokale sentere og tjenester. Innenfor rammene av YWAMs trosgrunnlag og grunnleggende verdier står hvert senter fritt til utforme sitt eget arbeid og tilpasse seg lokale behov. Denne friheten har ført til at YWAM nå har et utall forskjellige virkegrener rundt om på kloden.

Også i Norge har YWAM flere sentere, spredt over hele landet.
Les mer om senteret vårt i Nordland.

ywam international