Praktisk Informasjon

Kontonummer
30001469947
Merk betalingen med navn og formål, dersom det gjelder betaling, for eksempel skolepenger. Merk betalingen med navn og fødselsnummer, dersom det er en gave og du vil ha innrapportering til skattemyndigheten for inntektsfradrag.

Adressen vår
UIO Nordland
Nesveien 11
8220 Røsvik